Izvještaj o radu za 2016. godinu

IZVJEŠTAJ O RADU DRUŠTVA MULTIPLE SKLEROZE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U 2016. godini                                                                 

                                                                    

Tijekom 2016. godine nastojali smo kroz rad i aktivnosti osigurati pomoć i podršku osobama oboljelima od MS-a na području naše županije.

PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGE u 2016. godini: Trogodišnji program „Zajedno do kvalitetnog života“, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Drugu godinu programa realizirali smo 31.05.2016. i od 01.06.2016. započeli provedbu treće godine programa. Cilj programa je osiguranje dostupnosti socijalnih usluga radi prevencije institucionalizacije osoba oboljelih od MS-a. U okviru programa zaposlili smo pet osoba: dva fizioterapeuta, dvije gerontodomaćice i administratora. Program provodimo u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Bjelovar, Centrom za socijalnu skrb Daruvar i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje podružnica Bjelovar.

Program  „Usluge osobnog asistenta za osobe oboljele od MS-a“, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

U program je uključeno pet korisnika s područja grada Bjelovara, članovi Društva MS BBŽ  s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Za pružanje svakodnevne usluge osobne asistencije udruga zapošljava 5 (pet) osobnih asistenata.

Putem programa  javnog rada zaposlili smo 5 osoba za pružanje pomoći oboljelima od multiple skleroze.

Kroz projekt „Širenje mreže osobne asistencije za osobe oboljele od MS-a“ financiran iz Europskog socijalnog fonda uspjeli smo proširiti usluge osobne asistencije zapošljavanjem još 5 osobnih asistenata koji pružaju usluge osobne asistencije za 5 naših članova odnosno korisnika s najtežim stupnjem invaliditeta.

Zahvaljujući realiziranoj ekološko-humanitarnoj akciji „Čepovi u službi čovjeka“ i dodatno osiguranim donacijskim sredstvima uspjeli smo nabaviti potrebna ortopedska pomagala za  26 članova udruge.

Posjetili smo naše teško pokretne i nepokretne članove, organizirali smo brojna predavanja i radionice, obilježili smo važne datume za osobe s invaliditetom, odlično smo surađivali s medijima…

Sastanak u udruzi
Članovi udruge
Sastanak u udruzi
Članovi udruge

26.02.2016.,Bjelovar,druga faza edukacije osobnih asistenata i korisnika usluge osobne asistencije u okviru projekta „Širenje mreže osobne asistencije za osobe oboljele od MS-a“

18.05.2016. u Daruvaru je održana edukacija članova DMS BBŽ Kluba Daruvar o korištenju aparata „Viofor JPS“ koji članovi imaju na raspolaganju. O načinu korištenja aparata članovi su educirani od stručnih osoba.

Daruvar, edukacija članova
Edukacija u Daruvaru
Daruvar, edukacija članova
Edukacija u Daruvaru

  18.05.2016., Daruvar, edukacija članova DMS BBŽ Kluba Daruvar o korištenju aparata „Viofor JPS“

27.05.2016. Društvo multiple skleroze BBŽ obilježilo je Svjetski dan multiple skleroze. Održana je press konferencija u Bjelovaru te su uručena ortopedska pomagala za 26 članova udruge. Ortopedska pomagala udruga je osigurala zahvaljujući donatorima: Sirovina Bjelovar, Stražaplastika, Crveni križ Bjelovar, Caritas Bjelovarsko-križevačke biskupije, Kaufland, Raiffeisenbank, Erste banka, Prima Bjelovar. Na press konferenciji predstavili smo aktivnosti i rezultate druge godine trogodišnjeg programa „Zajedno do kvalitetnog života“. Obilježavanje Svjetskog dana multiple skleroze nastavili smo u Đurđevcu gdje je udruga „A je to“ art-Podravina u suradnji s gradom Đurđevcom i TZ Đurđevac organizirala akciju „I NAŠI SE KORACI BROJE“ – zajedno za multipla sklerozu. Akciji se je pridružilo Društvom multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije, Društvo multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije, odjel neurologije Opće bolnice Bjelovar, Visoka tehnička škola Bjelovar, Udruga žena Budrovec, Osnovna škola Grgur Karlovčan, Dječji vrtić „Maslačak“ i RK Đurđevac.

Svjetski dan MS-a u Đurđevcu
Članovi iz DMSBBŽ
Svjetski dan MS-a u Đurđevcu
Vjerna publika navija
Svjetski dan MS-a u Đurđevcu
dr. Tihana Gržinčić, spec.neurolog
Svjetski dan MS-a u Đurđevcu
Dječji zbor

Obilježavanje svjetskog dana MS-a, Đurđevac – prigodni nastup djece, revijalni rukometni turnir, stručno predavanje dr. Tihana Gržinčić, spec.neurolog

Osobni asistenti članova
Bjelovar
Posjet članovima udruge
Druženje
Posjet članovima udruge
Druženje
Posjet članovima udruge
Druženje
Posjet članovima udruge
Druženje
OB Bjelovar
Neurologija

Od 23.-25.09.2016. sudjelovali smo na IX. Hrvatskom simpoziju oboljelih od multiple

skleroze na temu „Pristup tretmanima i liječenju multiple skleroze“, održanom u

Varaždinskim toplicama.

Od 23.-25.09.2016. sudjelovali smo na IX. Hrvatskom simpoziju oboljelih od multiple skleroze na temu „Pristup tretmanima i liječenju multiple skleroze“, održanom u Varaždinskim toplicama.
Bjelovar
Druženje članova
Bjelovar

Povodom obilježavanja Dana osoba s invaliditetom naša draga stručna suradnica

dr. Tihana Gržinčić, spec. neurolog održala nam je predavanje na temu „Multipla skleroza“. Predavanje je održano 30.11.2016. u hotelu Central, u Bjelovaru. Aktivnost smo organizirali u okviru treće godine programa „Zajedno do kvalitetnog života“.

Dan OSI
Hotel Central

Obilježavanje Dana osoba s invaliditetom, Bjelovar – stručno predavanje dr. Tihana Gržinčić, spec. neurolog                                              U prosincu 2016. godine održana je radionica sa članovima DMS BBŽ- Klub Daruvar te godišnja Skupština Kluba.
Udruga je tijekom 2016. godine uspješno surađivala s Centrima za socijalnu skrb na području BBŽ, jedinicama lokalne uprave i samouprave, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje PU Bjelovar, Općom bolnicom Bjelovar, Crvenim križom, udrugama osoba s invaliditetom i medijima.

Zahvaljujući odličnoj suradnji s lokalnim medijima informirali smo javnost o radu i aktivnostima udruge u 2016. godini.

Predsjednik DMSBBŽ
Bojan Blažević