O nama

 

Društvo multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije je nevladina, neprofitna organizacija koja od 2000. godine aktivno djeluje na području cijele županije. Udruga je osnovana radi unapređenja socijalno – zdravstvene zaštite osoba oboljelih od MS-a, edukacije njih samih, njihovih obitelji i šire lokalne zajednice, te radi unapređenja društvenog položaja i uloge oboljelih od MS-a. Udruga aktivno djeluje na području Daruvara i šire okolice kroz osnovani Klub. DMS BBŽ KLUB DARUVAR osnovan je u studenom 2005.g. s ciljem približavanja aktivnosti, edukacije i pružanja psihosocijalne  pomoći  osobama oboljelim od MS-a naseljenim u ruralnim područjima BBŽ.

Društvo multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije trenutno okuplja 82 člana.
U  redovnom radu  i provedbi aktivnosti udruga surađuje sa: Obiteljskim centrom BBŽ, Centrom za socijalnu skrb Bjelovar, Općom bolnicom Bjelovar (odjeli neurologija i fizijatrija), Bjelovarsko-bilogorskom županijom, Gradom Bjelovarom, Gradom Daruvarom, Savezom društava MS Hrvatske, SOIH-om, Udrugom invalida Bjelovar, Udrugom invalida Daruvar, srodnim udrugama iz cijele Hrvatske itd.

Udruga posjeduje resurse potrebne za redovan rad i provedbu projekata: informatičku i tehničku opremu, radni prostor (u najmu), ljudske resurse (osoba zaposlena na radnom mjestu voditelj i koordinator projekata, tajnica i blagajnica udruge, predsjednik udruge, članovi udruge angažirani na projektima i  kao voditelji aktivnosti DMS BBŽ-Kluba Daruvar, volonteri koji se uključuju u rad udruge prema potrebama).

Tijela upravljanja:
Upravni odbor, Nadzorni odbor, Skupština Društva.

Svrha i područje djelovanja udruge:
Okupljanje osoba oboljelih od multiple skleroze, edukacija oboljelih i njihovih obitelji, organiziranje pomoći za najugroženije članove, kontakt sa organima vlasti, Centrom za socijalnu skrb, humanitarnim organizacijama i zdravstvenim ustanovama, uključivanje oboljelih u svakodnevni život prema njihovim mogućnostima i sklonostima, informiranje članova i građanstva o multipla sklerozi i sl.

Donate
Donate HR9024020061100099949