Izvještaj o radu za 2014. godinu

 

IZVJEŠTAJ O RADU DRUŠTVA MULTIPLE SKLEROZE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE u 2014. godini

Udruga  je u 2014.g. nastavila provedbu programa  „Usluge osobnog asistenta za osobe oboljele od MS-a“, financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Kako natječaj nije dozvoljavao uključivanje novih korisnika u projekt , tijekom 2014. godine ostalo je uključeno 5 članova udruge s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Za pružanje svakodnevne usluge osobne asistencije udruga zapošljava 5 (pet) osobnih asistenata.

U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje podružnicom Bjelovar udruga se uključila u program javnog rada putem kojega su u prosincu 2013.  godine zaposlene 3 osobe koji su radile putem javnog rada do 10.06.2014.g. Jedna osoba na poslovima tajnice (kao zamjena za djelatnicu na porodiljskom dopustu) i dvije osobe na poslovima pomoći u kući teže pokretnima i nepokretnim članovima udruge.

Bjelovar
Bjelovar

U ožujku  pokušavali smo organizirati izlet za članove , ali zbog slabog odaziva članova nismo uspjeli prikupiti dovoljan broj članova za organiziranje izleta.

Povodom Uskršnjih blagdana 11. travnja 2014.g.u Daruvaru je organizirana radionica duhovne obnove i osnaživanja koju je održao velečasni Branko Gelemanović . Nakon radionice organizirano je druženje članova Kluba Daruvar

Povodom Dana planete Zemlje 22. travnja u suradnji s Narodnom knjižnicom Petar Preradović Dječji odjel Igraonica i Udrugom hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Udruga je pokrenula humanitarnu akciju sakupljanja plastičnih i metalnih čepova od koje je prihod namijenjen za kupnju ortopedskih pomagala za osobe oboljele od multiple skleroze. U akciju su se uključile škole, dječji vrtići i ugostiteljski objekti na području cijele Bjelovarsko-bilogorske županije.

Osim što zbrinjavanjem čepova pomažemo u nabavci potrebnih ortopedskih pomagala za osobe oboljele od multiple skleroze, pridonosimo i očuvanju naše planete te edukaciji djece u vrtićima i školama o važnosti zaštite i očuvanja okoliša.

Sredinom svibnja 2014.g. preselili smo se u nove prostorije u Masarykovoj 8, koji smo dobili na korištenje na  razdoblje od tri godine od Grada Bjelovara.

U novim prostorijama  28. svibnja  2014.g. obilježili smo Međunarodni dan multiple skleroze.

Povodom obilježavanja  Svjetskog dana MS-a  dr. Tihana Gržinčić, spec. neurolog  održala je predavanje na temu „MULTIPLA SKLEROZA – Bolest s tisuću lica“.

Bjelovar
Bjelovar

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb gđa. Kristina Novalić održala je predavanje na temu „Prava i kako ostvariti ista za osobe s invaliditetom“ .

U Daruvaru je 28. svibnja 2014.g. također obilježen Svjetski dan MS-a za članove Kluba Daruvar.

Povodom obilježavanja   Svjetskog dana MS-a   Oto Kraml, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije održao je predavanje na temu „ Liječenje oboljelih od MS u SB. Lipik“.

Bjelovar
Bjelovar
Bjelovar
Bjelovar
Daruvar
Daruvar
Daruvar
Daruvar

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb gđa. Marina Vulinović održala je predavanje na temu „Prava i kako ostvariti ista za osobe s invaliditetom“

Od prvog srpnja 2014.g. zaposlili smo dvije geronto domaćice i jednog fizioterapeuta, temeljem trogodišnjeg programa „Zajedno do kvalitetnog života“, te smo na taj način osigurali usluge pomoći u kući teže pokretnim i nepokretnim članovima i rehabilitacijske usluge svim članovima.

19.09.2014.g. u hotelu Central predstavili smo prvu godinu programa „Zajedno do kvalitetnog života“ uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.

Program provodimo u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Centrom za socijalnu skrb Bjelovar i Centrom za socijalnu skrb Daruvar.  Predstavnica Centra za socijalnu skrb Bjelovar  Romana Misir, prof. defektolog održala je predavanje na temu „Deinstitucionalizacija“

Uvod u temu „Politike Vlade RH o zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s invaliditetom, izazovi i mogućnosti za osobe s MS-om“, obrazložila je Martina Bereš iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U okviru navedenog programa održane su dvije radionice u Daruvaru za članove Kluba Daruvar.

Na prvoj radionici održanoj 30.09.2014.g. , voditeljica programa Milijana Martinović predstavila ja prvu godinu  trogodišnji programa „Zajedno do kvalitetnog života“.  Predstavnica Centra za socijalnu skrb Daruvar Kristina Rukavina održala je predavanje na temu „Prava i kako ostvariti ista za osobe s multiplom  sklerozom iz sustava socijalne skrbi, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi“

Uvod u temu „Politike Vlade RH o zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s invaliditetom, izazovi i mogućnosti za osobe s MS-om“, predstavila  je Martina Bereš,  predstavnica Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.

Druga radionica održana je 27.11.2014.g. Na toj radionici predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Martina Bereš održala je predavanje na temu „Zapošljavanje osoba s invaliditetom-olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom“, a predstavnica Obiteljskog centra BBŽ psiholog Kristina Kanis Uldrijan održala je predavanje na temu „Kako se snalaziti u stresnim situacijama“. 20. prosinca 2014.g. u Bjelovaru je organizirano druženje članova udruge povodom nadolazećih blagdana na kojem su prisustvovali i članovi Kluba Daruvar.

Tijekom 2014.g.udruga je aplicirala projekte na natječaje koje  su raspisali: Američka ambasada u Zagrebu, Nacionalna zaklada, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo  zdravlja , Bjelovarsko-bilogorska županija, Privredna banke Zagreb, Erste & Steiermarkische bank, Pliva, HEP, Zaklada Zamah i na projekt iz EU fondova za Razvoj socijalnih usluga u zajednici za članove obitelji s ovisnim članovima. Od navedenih natječaja dobili smo sredstva za trogodišnji program od Ministarstva socijalne politike i mladih, donacije od HEP-a, Plive i Erste banke, a Bjelovarsko – bilogorska županija nam je na temelju raspisanog natječaja odobrila sredstva u iznosu od 10.000,00 kn ali nam ih nikad nije isplatila.

Tijekom 2014.g. sudjelovali smo na brojnim edukacijama u svrhu jačanja organizacijskih i stručnih kapaciteta.

23.svibnja 2014.g. sudjelovali smo na radionici koju je organiziralo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava,u suradnji s Lokalnom razvojnom agencijom Poslovni park LORA d.o.o. i Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Bjelovar. Na radionici je predstavljena Strategija razvoja socijalnog/društvenog poduzetništva u RH za razdoblje 2014.-2020.g.

Od 16.- 18.lipnja 2014.g. sudjelovali smo na radionici koju je organizirala Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz Potprogram „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“

Od 08.-09. rujna 2014.g. sudjelovali smo na radionicama „Od projektne ideje do uspješne prijave na ESF natječaj“ za potencijalne prijavitelje za programe dodjele bespovratnih sredstava „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“. 20. rujna 2014.g. prisustvovali smo predstavljanju novog Zakona o udrugama i predstavljanju natječaja za građanske akcije „Naš doprinos zajednici“.  24. studenog 2014.g. sudjelovali smo na radionici pod nazivom „Kako se udruge snalaze u socijalnom poduzetništvu“.

Cilj radionice je upoznati predstavnike organizacija civilnog društva i institucija lokalnih zajednica sa osnovnim pojmovima vezanima uz socijalno poduzetništvo, zakonskim okvirom za pokretanje socijalnog poduzetništva, te osnovama pokretanja profitnih projekata za organizacije civilnoga društva i lokalnih institucija u zajednici

11 prosinca 2014.g. sudjelovali smo na radionici pod nazivom „Osnove financija za organizacije civilnog društva“, koju je organizirao Grad Bjelovar. Cilj radionice je proširiti znanja predstavnika organizacija civilnog društva i ostalih dionika iz lokalne zajednice o vođenju administracije i financija za neprofitni sektor.

U 2014. godini surađivali smo sa Centrima za socijalnu skrb u BBŽ, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje-područni ured Bjelovar, Općom bolnicom Bjelovar, gradom Bjelovarom, Crvenim križem, Narodnom knjižnicom Petar Preradović, Komunalcem Bjelovar, drugim udrugama.

Zahvaljujući odličnoj suradnji s medijima informirali smo javnost o radu i aktivnostima udruge u 2014. godini, te djelovali s ciljem senzibilizacije šire javnosti i boljeg upoznavanja s problemima i potrebama osoba s invaliditetom.

 

 

 

Predsjednik DMS BBŽ

Bojan Blažević